Startup

Một công ty tiền ảo vừa được Justin Bieber, Maria Sharapova, Snoop Dogg đầu tư hàng chục triệu USD

Một công ty tiền ảo vừa được Justin Bieber, Maria Sharapova, Snoop Dogg đầu tư hàng chục triệu USD

Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg và Maria Sharapova là vài cái tên trong số hơn 60 nhà đầu tư mới của công ty tiền ảo MoonPay.