Việt Nam

Phát hành MV có cảnh nhạy cảm, Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng

Phát hành MV có cảnh nhạy cảm, Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng

Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng do phát hành MV có cảnh nhạy cảm, đồng thời phải tiến hành tiêu hủy bản ghi hình và gỡ MV khỏi các nền tảng mạng xã hội.