gặp nhau cuối ngày

“Chảy máu chất xám”: Nhiều Cử nhân, Thạc sĩ tại Trung Quốc chấp nhận làm giúp việc, nông dân

“Chảy máu chất xám”: Nhiều Cử nhân, Thạc sĩ tại Trung Quốc chấp nhận làm giúp việc, nông dân

“Chảy máu chất xám” vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều đất nước đau đầu. Trung Quốc – 1 siêu cường quốc trên thế giới cũng không tránh khỏi việc có những thạc sĩ, cử nhân phải tha hương làm nhưng công việc không đúng chuyên ngành.